Address: Rm1204, Wanlong building No.78 Eleven Jing Road, Hedong District, Tianjin, China

Tel: 0086 22 84180088 Fax: 0086 22 84180850

Mobil phone No.0086 13902061313

http://www.tianjinsucced.com

E-mall:zbcwy@tianjinsucceed.com